DRUŠTVO OBOLELIH OD CEREBRALNE I DEČIJE PARALIZE ZAJEČAR Peticija cerebralna savez srbije

+381 19 429 492

Na ovaj način želimo da osobe sa invaliditetom, članove njihovih porodica a i sugrađane upoznamo sa našim radom i različitim aspektima invalidnosti

Društvo je osnovano 2002. godine u Zaječaru. Deluje na teritoriji Timočke Krajine i ima 107 članova. Bavimo se pružanjem svake vrste podrške osoboma sa cerebralnom paralizom i svih oblika invalidnosti.

AKTIVNOSTI I PROJEKTI

PSIHO-SOCIJALNA PODRŠKA ČLANOVIMA

Redovna aktivnost kroz koju stvaramo mreže podrške uz pomoć članova porodica, stručnjaka i predstavnika institucija.

SPORT ZA OSOBE SA INVALIDITETOM


Organizujemo, a naši članovi učestvuju na raznim sportskim takmičenjima i događajima

KREATIVNE RADIONICE


Na kreativnim radionicama proizvodimo predmete od papira, tekstila i gline

KLUB MLADIH

DRUŽI SE SA NAMA

Realizuje projekat - I MI SMO TU - aktivno učešće mladih i mladih sa invaliditetom u politčkom životu lokalne zajednice