DRUŠTVO OBOLELIH OD CEREBRALNE I DEČIJE PARALIZE ZAJEČAR Peticija cerebralna savez srbije

+381 19 429 492

Cilj projekta je uključivanje mladih i mladih osoba sa invaliditetom u aktivan politički život na nivou lokalne zajednice u Zaječaru


Kroz ovaj projekat radimo na angažovanju mladih i mladih sa invaliditetom tokom biračkog procesa i građanskog aktvizma.
Jedna od aktivnosti ovog projekta, koji traje tri meseca, je pokretanje on-line peticije za podršku osnivanju posebnog tela za pitanja osoba sa invalidietotom u Gradu Zaječaru.
Molimo Vas da podržite našu peticiju! 


Ovaj projekat je podržan od strane Zaječarske Inicijative kroz Ziman-ov fond za mlade i Fondacija Iskorak u saradnji sa Nacionalnom zadužbinom za demokratiju